Remont zabytkowej kamienicy przy Rynku 4 w Mikołowie

Obiekt jest objęty ochroną konserwatora zabytków w ramach obszaru układu urbanistycznego Starego Miasta Mikołów pod nr A683/66

Inwestycja obejmowała swym zakresem :
– Remont dachu
– Renowację elewacji frontowej oraz szczytowej
– Wzmocnienie więźby i stropu

Termin zakończenia : marzec 2022

Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru