Budowa Hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej

Parametry budynku:
Pow. zabudowy hali ……. m2
Pow. użytkowa hali ……….. m2
Pow. zabudowy biur . m2………
Pow. użytkowa biura ……… m2
Kubatura … m3

Inwestycja obejmowała swym zakresem :
• Budowę nowego budynku biurowego wraz z instalacjami (wod-kan, CO, elektryczna, wentylacja i klimatyzacja) oraz wyposażeniem
• Budowę budynku hali wraz z instalacjami
• Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Termin zakończenia : …..

Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego