Remont wieży głównej zabytkowego Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Pszczynie przy ul. Rynek 1

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem: A-691/61.
Ponadto budynek stanowi element układu urbanistycznego miasta Pszczyna
wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją A-770/6

Inwestycja obejmowała swym zakresem :
– Rozbiórka pokrycia dachowego wraz z deskowaniem i obróbkami blacharskimi
– Remont i uzupełnienie elementów więźby dachowej
– Montaż pokrycia dachowego i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej
– Renowacja, konserwacja krzyża

Termin zakończenia : grudzień 2023

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy