Remont budynku Starej Pijalni zlokalizowanej na terenie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój na działce 2832/25

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem: A/1464/92

Stara Pijalnia zdobyła I miejsce w kategorii „Małe jest piękne” w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI w.

Inwestycja obejmowała swym zakresem :
– Remont i renowację budynku Starej Pijalni wraz z instalacjami wewnętrznymi
– Wyposażenie w meble i sprzęt

Termin zakończenia : sierpień 2023

Pełniona funkcja: Pełnobranżowy Inspektor Nadzoru