Remont zabytkowej kamienicy w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod pozycją A – A/880/20221

Inwestycja obejmowała swym zakresem :
– Remont dachu,
– Remont elewacji frontowych,
– Wymianę świetlika na klatce schodowej

Termin zakończenia : marzec 2024

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy