Remont zabytkowego budynku Banku Spółdzielczego w Pszczynie przy ul. Rynek 6

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem: A-770/67

Inwestycja obejmowała swym zakresem :
Inwestycja obejmowała swym zakresem :
– Wymiana więźby dachowej
– Remont stropów
– Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem poddasza
– Remont konserwatorski elewacji
– Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Termin zakończenia : 2023

Pełniona funkcja: Inwestor Zastępczy