Rozbudowa i przebudowa budynku biurowo-magazynowego zlokalizowanego w Kobielicach

Parametry budynku:
Powierzchnia użytkowa części biurowej : 844,13m2
Kubatura: 4 480,80m

Inwestycja obejmowała swym zakresem :
• Rozbiórkę istniejącej części biurowej
• Budowę nowego budynku biurowego wraz z instalacjami (wod-kan, CO, elektryczna, wentylacja i klimatyzacja) oraz wyposażeniem
• Dostosowanie istniejącego budynku hali do warunków p.poż.
• Zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wszelkimi przyłączami

Termin zakończenia : marzec 2023

Pełniona funkcja: Inwestor Zastępczy