Budowa Hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej

Parametry budynku:
Pow. zabudowy hali 3 380,0 m2
Pow. użytkowa hali 3 317,5 m2
Pow. zabudowy biur 256,7 m2
Pow. użytkowa biura 391,2 m2
Kubatura 36 994,2 m3

Inwestycja obejmowała swym zakresem :
• Budowę nowego budynku biurowego wraz z instalacjami (wod-kan, CO, elektryczna, wentylacja i klimatyzacja) oraz wyposażeniem
• Budowę budynku hali wraz z instalacjami
• Zagospodarowanie terenu wokół budynku (miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, place manewrowe dla TIR)  wraz z wszelkimi przyłączami
• Podziemne zbiorniki p.poż.

Termin zakończenia : maj 2020

Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego