Budowa budynku usługowo-mieszkalnego z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w Pszczynie przy ul. ks. bp. B. Bogedaina

Parametry budynku:
Powierzchnia użytkowa części usługowej z garażem: 693,42 m2 
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej : 574,63 m2

Powierzchnia zabudowy: 494,0 m2
Powierzchnia użytkowa budynku: 1 278,05 m2
Kubatura 5 793,1 m3

Inwestycja obejmowała swym zakresem :
• Budowę nowego budynku biurowego wraz z instalacjami (wod-kan, CO, elektryczna, wentylacja i klimatyzacja) oraz wyposażeniem
• Budowę budynku mieszkalnego wraz garażami oraz z instalacjami wewnętrznymi
• Zagospodarowanie terenu (miejsca postojowe, parkingi, nasadzenia zieleni)

Termin zakończenia : maj 2022

Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskieg