Budowa budynki Tężni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego ECO-ZAKĄTEK w Goczałkowicach-Zdroju

Parametry budynku :
Kubatura: 857,60m3
Powierzchnia użytkowa: 149,06m2
Powierzchnia zabudowy: 160,00m2

Inwestycja obejmowała swym zakresem :
• Budowę budynku tężni hybrydowej wraz z inhalatorium
• Zagospodarowanie terenu parkowego : Ogród deszczowy, rów odwadniający, ekosfery, tablice, ławki, ścieżki dla pieszych, oświetlenie terenu, nasadzenia, renowacja oraz ogrodzenie studni
• Stanowisko ładowania pojazdów elektrycznych

Termin zakończenia : sierpień 2023

Pełniona funkcja:  Pełnobranżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego